Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

5 miljoner kronor till förebyggande arbete mot sexuellt våld

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att bevilja Karolinska universitetssjukhuset 5 miljoner kronor bland annat för att fortsätta driva hjälptelefonen Preventell i syfte att förebygga sexuellt våld.

Preventell är en nationell telefonlinje som drivs i syfte att förebygga sexuellt våld genom vård och behandling mot sexuella riskbeteenden. Målgruppen är personer med självupplevt riskbeteende, tvångsmässig upptagenhet av sexuella tankar och handlingar, sexuellt intresse för barn och impulser att tvinga någon till sex. Även närstående och vårdgivare kan få råd och hjälp att hantera frågor kring sexuellt våld och oro för sexuella övergrepp.

– Behandling mot sexuellt våld är en del i regeringens arbete för att förhindra allvarliga brott riktade mot framför allt kvinnor och barn. Preventells verksamhet är viktig för att bekämpa våldet, både genom att förebygga återfall i sexualbrott och behandla personer som upplever att de är i riskzonen att begå sexuella övergrepp och i förlängningen för att våldet ska upphöra, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Regeringen har sedan starten 2012 årligen gett bidrag till Karolinska universitetssjukhuset i syfte att utveckla den nationella hjälptelefonen Preventell. Preventell startades av Anova, som är ett centrum vid Karolinska universitetssjukhuset för klinisk utredning och behandling inom områdena andrologi, sexualmedicin och transmedicin.

Medlen för 2020 kommer Karolinska universitetssjukhuset att använda till att dels fortsätta driva telefonlinjen Preventell, dels undersöka förutsättningarna för att utveckla verksamheten genom att skapa ett nationellt kunskapscentrum för det förebyggande arbetet riktat mot telefonens målgrupp.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas