Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tuffare miljökrav på myndigheters bilar

Publicerad

Regeringen vill skärpa definitionen för vad som klassas som en miljöbil. Den skärpta miljöbilsdefinitionen är ett förslag till förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Nu går förslaget ut på remiss.

- Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Då måste regeringen och myndigheter gå före. Genom att ställa tuffare krav på myndigheter att köra klimatsmarta bilar visar vi att staten går före och tar ansvar för omställningen av transportsektorn. Det blir också enklare och tydligare krav för upphandlare och leverantörer, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Den nya definitionen innebär att en miljöbil som högst får släppa ut 70 gram koldioxid per kilometer, alternativt drivs på gas. Den nya miljöbilsdefinitionen följer regelverket för klimatbonusbilar.

Förordningen ställer krav på att de personbilar och lätta lastbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar och dessutom utrustade med alkolås.

Vissa fordon omfattas inte av kraven, exempelvis fordon avsedda att användas för militära ändamål, fordon avsedda att användas av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i myndigheternas polisiära verksamhet, eller för utryckningsfordon.

De nya kraven planeras att träda i kraft den 1 mars 2020.