Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Samhällsviktigt flyg ska säkras

Publicerad

Det är centralt att samhällsviktiga funktioner såsom flyg för räddningstjänst eller ambulans- och sjuktransporter fungerar när de behövs. Beredskapsflygplatser är en viktig förutsättning för detta. Därför ger regeringen Trafikverket i uppdrag att se över nuvarande system med beredskapsflygplatser för att säkerställa att det fungerar optimalt.

- Samhällsviktigt flyg ska finnas tillgängligt i hela landet, oavsett tid på dygnet. Därför vill jag att Trafikverket ser över systemet för att säkerställa att den här verksamheten fungerar vid akuta kriser, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Nuvarande system inrättades 2012 och sedan dess har det skett förändringar i omvärlden som kan ha påverkat förutsättningarna för beredskapsflygplatserna. Översynen syftar till att se över det nuvarande systemets effektivitet, funktionalitet och ändamålsenlighet. Trafikverket ska också lämna förslag på eventuella förändringar.

Trafikverket får i uppdrag att analysera geografiska förhållanden, kostnader för att fortsatt upprätthålla ett nät av beredskapsflygplatser för samhällsviktiga luftfartstransporter, systemet med frivilliga överenskommelser mellan staten och flygplatshållare, samt för och nackdelar med befintlig finansieringsmodell.

Trafikverket ska i uppdraget samverka med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Kommunalförbundet Svenskt ambulans-flyg, Swedavia AB, Lapland Airport, Sundsvall Timrå Airport och andra berörda myndigheter och organisationer.

Trafikverket ska senast den 31 mars 2020 föredra arbetsläget och redovisa en analys och preliminära bedömningar avseende nät av beredskapsflygplatser och finansieringsmodell. Uppdraget, inklusive förslag till eventuella förändringar och åtgärder samt övriga bedömningar, ska redovisas senast den 15 juni 2020.

Fakta

Trafikverket har som uppgift att teckna överenskommelser för att upprätthålla ett nationellt nätverk av beredskapsflygplatser för samhällsviktiga lufttransporter. Uppdraget till flygplatserna innebär att de med 1 timmes inställelseberedskap ska kunna öppna respektive flygplats för dessa lufttransporter.

För närvarande är flygplatser på följande orter beredskapsflygplatser: Stockholm Arlanda, Göteborg Landvetter, Malmö, Umeå, Visby, Åre-Östersund, Luleå, Ronneby, Gällivare, Sundsvall Timrå.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00