Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen utser vikarierande statssekreterare åt arbetsmarknadsministern

Publicerad

Regeringen har idag beslutat utse Linda Grape till vikarierande statssekreterare åt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

För att tillfälligt ersätta statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé utses Linda Grape till vikarierande statssekreterare åt arbetsmarknadsministern. Linda Grape får ansvar för frågor inom områdena arbetsrätt, arbetsmiljö, EU-frågor och internationella frågor, etableringsjobb och arbetslöshetsförsäkring. Närmast kommer Linda Grape från en tjänst som politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen. Tidigare har hon även varit politiskt sakkunnig i Arbetsmarknadsdepartementet.

Ordinarie statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé kommer att vara föräldraledig från och med den 7 januari  till och med den 23 augusti 2020.

Presskontakt

Gabriel Dahlander
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00