Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ola Johansson nytt kulturråd i Peking

Publicerad

Regeringen har utsett Ola Johansson till kulturråd med placering vid Sveriges ambassad i Peking, Kina. Han tillträder tjänsten den första februari 2020.

Sverige har nio kulturråd, utsända i olika delar av världen. Kulturrådens övergripande uppgift är bland annat att främja kultursamarbeten och stimulera den kulturella dialogen.

Ola Johansson är disputerad i teatervetenskap från Stockholms universitet och har arbetat som forskare vid ett flertal lärosäten. Närmast kommer Johansson från Middlesex University i London, Storbritannien, där han var docent på fakulteten för konst och kreativ industri. Där har han bland annat varit del i att driva det fleråriga partnerskapsprojektet ArtsCross med Beijing Dance Academy i Peking. Johansson har även arbetat som kulturjournalist och tidskriftsredaktör samt har mångårig erfarenhet inom scenkonst.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse

Sveriges kulturråd

Kulturrådstjänster finns i dag på Sveriges ambassader i Berlin, London, Moskva, Peking, Pretoria och Washington, vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga representation i Bryssel. Kulturråd finns även i Paris med Svenska institutet som huvudman.