Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ny styrelse för Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Publicerad

Regeringen har beslutat om ny styrelse för Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. I den nya styrelsen fortsätter Johan Antti som ordförande för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2022.

— Föremålsvården i Kiruna hjälper våra nationella kulturarvsinstitutioner med vård, konservering och digitalisering av vårt gemensamma kulturarv. Jag är glad att styrelsen utifrån sin sammansättning utgör ett forum för myndighetschefer och forskare att diskutera dessa angelägna frågor, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Ledamöter i styrelsen
Följande personer har utsetts till ledamöter i styrelsen från och med 1 januari 2020 till och med 31 december 2022. Johan Antti, Lars Amréus, Karin Åström Iko och Maria Jansén omförordnas medan Karin Grönvall, Stavroula Golfomitsou, Curt Persson och Stefan Sydberg är nya i styrelsen.

  • Johan Antti, Länsråd i Norrbottens län (ordförande)
  • Lars Amréus, Riksantikvarie
  • Karin Grönvall, Riksbibliotekarie
  • Karin Åström Iko, Riksarkivarie
  • Maria Jansén, Överintendent
  • Stavroula Golfomitsou, Universitetslektor
  • Curt Persson, Filosofie doktor
  • Stefan Sydberg, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Kiruna

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse