Pressmeddelande från Socialdepartementet

Garantipensionsutredningen överlämnar delbetänkande

Publicerad

Regeringens särskilde utredare Göran Lundahl har i dag överlämnat delbetänkandet Grundpension (SOU 2019:53) till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Utredningen har i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur garantipension till ålderspension och omställningspension bör konstrueras och regleras.

Utredningen tillsattes efter att en dom från EU-domstolen i december 2017 förändrade förutsättningarna för den svenska garantipensionen. Domen innebar en förändring av hur garantipensionen ska beräknas för den som har varit bosatt i fler medlemsstater i EU.

– Våra förslag syftar till att värna grundprinciperna bakom det nuvarande pensionssystemet, bland annat att grundskyddet i pensionssystemet ska vara till för den som har en rimlig anknytning till Sverige, och att bibehålla ett rättvist, konsekvent och långsiktigt system. Förslagen innebär att grundskyddet i princip kommer att återföras till den tillämpning som gällde före EU-domstolens dom, säger Göran Lundahl.

Huvuddragen i utredningens förslag är att garantipensionen ska ersättas av en ny förmån kallad grundpension. Grundpensionen ska tjänas in av den försäkrade och beräknas utifrån den tid som personen har arbetat eller varit bosatt i Sverige. Den nya förmånens belopp ska motsvara garantipensionens nuvarande nivå och avtrappas mot den inkomstgrundade allmänna pensionen.

– Garantipensionen är av central betydelse för den ekonomiska tryggheten för äldre med små marginaler. EU-domen har förändrat spelplanen och vi måste agera utifrån det. Våra svenska trygghetssystem måste fortsätta fungera och ge trygghet även när omvärlden förändras. Regeringen kommer nu att analysera utredningens förslag och slutsatser, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen har genom tilläggsdirektiv fått ytterligare uppdrag. Man kommer bland annat att föreslå en utformning av sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning som långsiktigt fungerar utifrån de ändrade förutsättningarna som EU-domen medför, och som samspelar med garantipensionen.

 

Kontakt

Göran Lundahl, 076-7616940

Viktor Nyberg, pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
073-0510371
viktor.nyberg@regeringskansliet.se