Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Företagshälsovårdens kompetensförsörjning utreds

Publicerad

Regeringen har beslutat om regleringsbrev för 2020 för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Myndigheten får i regleringsbrevet i uppdrag att utreda utbildningssituationen för läkare inom företagshälsovården.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, har tidigare fått i uppdrag att sammanställa underlag om och analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården. I det tidigare uppdraget visade myndigheten på att det finns ett akut behov av bland annat utbildningar för företagsläkare. Myndigheten föreslog även att det behövdes en utredning för att se över utbildningssituationen för företagsläkare.

Utifrån resultaten av det tidigare uppdraget får myndigheten genom regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas. Förslagen ska tas fram i samverkan med Socialstyrelsen och andra berörda aktörer.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2020.

Presskontakt

Gabriel Dahlander
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta om Mynak

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har regeringens uppdrag att vara nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor.

Myndigheten ska sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Myndigheten har också till uppgift att följa och analysera utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt utvärdera och analysera statliga arbetsmiljöinsatser.

Andra uppdrag är att arbeta med företagshälsovårdens utveckling och arbetsmiljöfrågor i EU och internationellt.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?