Pressmeddelande från Finansdepartementet

EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder

Publicerad

Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder har överlämnat sitt betänkande till finansmarknadsminister Per Bolund idag.

Utredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till de svenska lagändringar som krävs för att genomföra direktiven och anpassa och komplettera svensk rätt med anledning av ändringarna i förordningarna.

- Ändringarna av regelverken för kapitaltäckning och krishantering av banker stärker bankernas motståndskraft inom hela EU och jag vill tacka utredningen för deras arbete med att föreslå ett genomförande för svensk del, säger Per Bolund.

De ändringar av regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris som beslutades om tidigare i år består dels av ändringar i två EU-förordningar, dels ändringar i två EU-direktiv.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 24
e-post till Frida Färlin