Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Catarina Barketorp ska utreda effektivare kontroller av yrkestrafik på väg

Publicerad

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har utsett Catarina Barketorp till särskild utredare för utredningen effektivare kontroller av yrkestrafik på väg.

I utredningen ska Catarina Barketorp bland annat se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder, inklusive organisatoriska åtgärder.

Catarina Barketorp är sedan 2015 lagman på Uppsala tingsrätt och har innan dess bland annat arbetat som chefsrådman på Södertörn och Solna tingsrätt. Hon har även arbetat på domstolsverket och i Regeringskansliet.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00