Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Branschkunskap hos arbetsmiljöinspektörer

Publicerad

I regleringsbrevet för 2020 har regeringen gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer att myndighetens inspektörer har tillräcklig branschkunskap. Regeringen ger myndigheten uppdraget som ett led i arbetet för att förhindra dödsolyckor i arbetslivet.

En nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet är en av de tre prioriterade områdena i den nuvarande arbetsmiljöstrategin för 2016–2020. Branscher som är särskilt drabbade av dödsolyckor är till exempel bygg-, transport-, tillverkningsbranschen samt jordbruk, skogsbruk och fiskbranschen.

I mars 2019 höll dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ett möte om dödsolyckor i arbetslivet med myndigheter och arbetsmarknadens parter i några av de mest olycksdrabbade branscherna. Vid mötet lyftes frågan om vikten av tillräcklig branschkunskap hos Arbetsmiljöverkets inspektörer.

I Arbetsmiljöverkets regleringsbrev för 2020 har regeringen därför gett ett uppdrag till Arbetsmiljöverket att redovisa hur myndigheten säkerställer att inspektörerna har tillräcklig branschkunskap.

– Inget annat än en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet kan gälla. Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Vid möten med arbetsmarknadens parter har behovet av god branschkunskap hos arbetsmiljöverkets inspektörer lyfts som en viktig åtgärd för att förhindra dödsolyckor i arbetslivet., säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Arbetsmiljöverket ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 30 april 2020.

Presskontakt

Gabriel Dahlander
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00