Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsgrupp med riksdagspartierna knuten till reformeringen av Arbetsförmedlingen

Publicerad

Regeringskansliet kommer att ge riksdagspartierna möjlighet att följa arbetet med reformeringen av Arbetsförmedlingen genom att inrätta en arbetsgrupp. Syftet är att ge partierna information om och insyn i det pågående arbetet med utformningen av reformen. Arbetsgruppen kommer att bjudas in löpande under arbetet med att utforma och implementera reformen.

Bakgrund

Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Arbetsför­medlingen ska fortsatt ha myndighetsansvaret för arbetsmark­nadspolitiken, men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Arbetet med att utforma reformen pågår inom Regeringskansliet. Inga delar av reformen har ännu införts.

Reformeringen har väckt frågor både vad gäller dess utformning och tidplanen för den samt Arbetsförmedlingens förutsättningar att bedriva en fungerande verksamhet för arbetssökande och arbetsgivare i hela landet. Ett flertal riksdagspartier har lagt förslag om Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet. Mot bakgrund av detta vill regeringen koppla en arbetsgrupp där samtliga riksdagspartier ingår till arbetet.

– Jag förstår att en viktig och genomgripande reform som denna väcker många frågor. I veckan träffar jag arbetsmarknadens parter och representanter för funktionshindersrörelsen. Förra veckan träffade jag riksdagens arbetsmarknadsutskott. Med en arbetsgrupp med riksdagspartierna kan vi skapa en arena för löpande dialog om arbetet med att skapa en effektivare arbetsförmedling, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen ska ske ordnat och successivt i syfte att det ska finnas en fungerande verksamhet för arbetssökande och arbetsgivare i hela landet under genomförandeperioden. Det nya regelverket beräknas preliminärt träda ikraft i november 2021.

Presskontakt

Gabriel Dahlander
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00