Pressmeddelande från Finansdepartementet

Arbetet mot korruption ska stärkas

Publicerad

Regeringen inleder nu arbetet med att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige ska handlingsplanen bidra till ett mer samlat grepp i arbetet mot korruption. Det meddelar civilminister Lena Micko i dag under ett seminarium som anordnas i samband med att det är internationella antikorruptionsdagen.

Handlingsplanen kommer främst rikta sig till offentlig sektor och skapa förutsättningar att bedriva ett mer effektivt och samordnat arbete mot korruption. Erfarenheter och kunskaper från myndigheter, andra organisationer och kommuner kommer vara en viktig del i arbetet med att ta fram en handlingsplan.

- Tillit till det offentliga är grunden för ett starkt samhälle. Men den tilliten ska inte tas för givet och det är vår uppgift att ge förutsättningarna att upprätthålla en förvaltning av hög kvalitet. En gemensam handlingsplan är ett steg i det arbetet, säger civilminister Lena Micko.

Även om Sverige i internationella mätningar framstår som ett land fritt från korruption finns det problem och utmaningar. Utmaningarna handlar dels om att korruption uppfattas som ovanligt, dels att det tar sig andra och ibland mer svårupptäckta former än i andra länder, exempelvis olika typer av vänskapskorruption. Framtagandet av denna handlingsplan ska utgå från den kunskap vi har och de omständigheter som är unika för Sverige.

Presskontakt

Mirjam Kontio
t.f. pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00