Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Inställd: Anders Ygeman deltar på rådsmötet TTE

Publicerad

Onsdagen den 4 december deltar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman på ministerrådsmötet TTE (energi) i Bryssel

På mötet kommer energiministrarna i EU att debattera politisk linje kring så kallad smart sektorsintegration. Under mötet kommer även bland annat de energipolitiska prioriteringarna för perioden 2019-2024 att diskuteras.

Obs: Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman har ställt in sitt deltagande. 

Presskontakt

Lina Glans
Politisk sakkunnig hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0788069
e-post till Lina Glans