Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning om ökad statlig närvaro i Härnösand på remiss

Publicerad

Utredningen om ökad statlig verksamhet har föreslagit att regeringen överväger omlokalisering av delar av verksamheter från fem olika myndigheter till Härnösand. Finansdepartementet har i dag skickat ut utredningens betänkande på remiss.

- Vår politik syftar till att hela landet ska leva. Regeringen har ännu inte tagit ställning till utredningens förslag och det är nu viktigt att vi får in synpunkter från de som berörs, säger civilminister Lena Micko.

Utredningen föreslog att delar av verksamheter från fem olika myndigheter flyttas till en gemensam kontorsgemenskap där Specialpedagogiska skolmyndigheten fungerar som värdmyndighet. Förslaget omfattar ca 80 årsarbetskrafter och gäller följande:

  • Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer
  • Delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom hälso- och sjukvård
  • Skatteverkets verksamhet avseende registervård för de register som myndighetens nuvarande verksamhet i Härnösand utgår ifrån
  • Delar av verksamheten avseende Sidas strategi för informations- och kommunikationsverksamhet
  • Verksamhet hos Kammarkollegiet som berör auktorisation av tolkar och översättare.

Remissvaren ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 24 februari 2020.

Presskontakt

Mirjam Kontio
t.f. pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00