Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige kommer fortsätta arbeta för ett ambitiöst genomförande av Parisavtalet

Publicerad

USA meddelade tidigare i veckan att de nu formellt begärt utträde ur klimatavtalet som tecknades i Paris 2015. Det gör USA till det enda landet som begärt att få lämna klimatavtalet. Sedan de först meddelade att de skulle begära utträde har ytterligare 40 länder anslutit sig till Parisavtalet.

− Jag beklagar verkligen att USA nu inleder processen för att lämna Parisavtalet, med argumentet att Parisavtalet skulle vara orättvist mot just USA. Det stämmer inte. Avtalet gäller för alla länder i hela världen. De som kan tala om orättvisa är de fattigaste länderna som inte själva byggt upp rikedom på fossila bränslen, men som drabbas hårdast av klimatkrisens konsekvenser, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin

Sverige och den Europeiska Unionen kommer fortsätta ta ledningen i det internationella klimatarbetet och för ett ambitiöst genomförande av Parisavtalet. Vid FN:s klimatmöte Climate Action Summit i New York tidigare i höst annonserade Sverige en fördubbling av stödet till den gröna klimatfonden samt en ledarskapsgrupp för industrins klimatomställning som leds av Indien och Sverige.

− Sverige kommer fortsätta arbeta med alla de amerikanska delstater, städer, företag och delar av civilsamhället som fortsatt har höga klimatambitioner, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Parterna under Parisavtalet kommer härnäst mötas i samband med FN:s årliga klimatkonferens (COP) i Madrid 2 - 13 december. Där ska man bland annat hantera det återstående arbetet med avtalets regelbok som handlar om utformningen och uppföljning av internationella samarbetsformer, där länder på frivillig basis kan samarbeta för att höja ambitionen vad gäller utsläppsminskningar.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren

Parisavtalet

Parisavtalet är ett rättsligt bindande klimatavtal som omfattar största delen av världens utsläpp av växthusgaser. Sedan avtalet tecknades i Paris 2015, och trädde ikraft 2016, har 187 länder ratificerat det. Parterna ska under 2020 ta nya nationellt fastställda bidrag till Parisavtalet (s.k. NDC:er) och därmed börjar också avtalets ambitionscykel, som syftar till att kontinuerligt höja länders ambitioner och lämna in nya bidrag.

Enligt artikel 28 i Parisavtalets får en part när som helst efter tre år meddela att de ska frånträda avtalet. Ett frånträdande träder ikraft ett år efter att meddelandet om frånträde mottogs. USA är det enda land som meddelat att de ska frånträda avtalet. Parisavtalets rättsliga status påverkas inte om USA lämnar avtalet.