Pressmeddelande från Finansdepartementet

Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om ändringar i kostnadsutjämningen

Publicerad

Riksdagen har i dag röstat ja till regeringens proposition om ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. Detta innebär att de föreslagna ändringarna i kostnadsutjämningen träder i kraft 1 januari 2020.

Det nya systemet tar på bättre sätt än tidigare hänsyn till strukturella skillnader mellan kommuner och mellan landsting, och bidrar därmed till mer likvärdiga förutsättningar. Det innebär att omfördelningen ökar och utjämningen förstärks.

- Det är väldigt glädjande att riksdagen har röstat ja till vårt förslag om en ny, förstärkt kostnadsutjämning. Förändringarna ska bidra till en stärkt och mer jämlik välfärd i och med att kommuner och landsting får mer likvärdiga förutsättningar att uppfylla sina välfärdsuppdrag, oavsett var i landet de befinner sig, säger civilminister Lena Micko

Ändringarna handlar till stor del om uppdateringar som gör att systemet på ett bättre sätt utgår från aktuella uppgifter. Utjämningen förstärks utifrån faktorer som gleshet och socioekonomi, t.ex. utbildningsbakgrund.

Ändringarna kommer att innebära betydande tillskott för många kommuner och landsting med särskilt stora utmaningar. För att mildra effekterna för kommuner och landsting som får ett negativt utfall genom ändringarna finns så kallade införandebidrag, som innebär att förändringar införs successivt, under några år.

Statistiska centralbyrån (SCB) ska beräkna utfallet i det kommunalekonom­iska utjämnings­systemet. Publiceringen för utfallet 2020 är planerad till den 20 december 2019.

Fakta

Kostnadsutjämningen är en del av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Kostnadsutjämningen är mellankommunal, dvs. de bidrag som vissa kommuner och landsting får är lika stora som de avgifter som andra kommuner och landsting betalar. När det gäller det kommunalekonomiska utjämningssystemet i sin helhet står staten dock för den allra största delen av finansieringen, ca 110 miljarder kronor 2019. I budgetpropositionen för 2020 föreslås att ytterligare 3,5 miljarder kronor skjuts till systemet.

Presskontakt

Mirjam Kontio
t.f. pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00