Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jennie Nilsson och Finlands näringsminister i samtal om regionalpolitik och det nordiska samarbetet

Publicerad

Landsbygdsminister Jennie Nilsson träffar idag Finlands näringsminister Katri Kulmuni för diskussioner och erfarenhetsutbyte om landsbygdspolitik och grön skatteväxling samt skattelättnader för stärkt regional tillväxt. På agendan för mötet i Stockholm står även samtal om gleshetsallokeringen i EU:s regionalfond samt det nordiska samarbetet.

– Sverige står bakom visionen om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Samarbetet i Nordiska ministerrådet ska bidra till att nå det målet. Med kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte hittar vi nya och innovativa nordiska lösningar, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Simon Andersson. 

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00