Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ellen Wettmark ny styrelseordförande för Konstnärsnämnden

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om samtliga ledamöter i styrelsen för Konstnärsnämnden och utsett Ellen Wettmark till ny ordförande från 1 januari 2020.

Ellen Wettmark är idag enhetschef på Statens centrum för arkitektur och design. Hon har tidigare varit chef för internationella enheten på Statens kulturråd och utsågs sedan till Sveriges kulturråd i London 2013–2017. Innan dess arbetade hon med konst- och kulturfrågor på Nordiska ministerrådet.

– Ellen Wettmark har ett brett internationellt perspektiv och högt förtroende i kultursektorn. Jag är därför väldigt glad att hon har tackat ja till uppdraget att utveckla och leda Konstnärsnämnden i en tid när yttrandefrihet och konstnärers villkor i allt högre grad är något som måste försvaras, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen har också utsett Martin Sundin till ny ledamot. Martin Sundin är sedan 2017 generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen. Mellan 2010–2017 var han enhetschef för enheten för konstarter på Kulturdepartementet. Han har tidigare även arbetat på Nordiska Ministerrådet.  

Den nya styrelsen för Konstnärsnämnden gäller fr.o.m. den 1 januari 2020 t.o.m. den 31 maj 2022. Ann-Sofi Noring fortsätter som vice ordförande.

Styrelsen i sin helhet:

  • Ellen Wettmark, enhetschef Statens centrum för arkitektur och design
  • Parasto Backman, grafisk formgivare
  • Karin Dalborg, VD för Nätverkstan
  • Karin Inde, musiker och verksamhetsledare
  • Ninos Josef, dansare och kulturpolitisk chefredaktör
  • Fredric Larsson, verksamhetschef Film i Västerbotten
  • Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna museet
  • Simon Norrthon, skådespelare och förbundsordförande
  • Martin Sundin, generaldirektör
  • Annika Öhrner, docent i konstvetenskap

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden har till uppgift att främja konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap och verka för konstnärlig utveckling genom att fördela statliga bidrag och ersättningar samt genom andra främjande åtgärder. Konstnärsnämndens styrelse består av högst 11 ledamöter varav en ordförande och en vice ordförande.