Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Annelie Roswall Ljunggren ska utreda säker och kostnadseffektiv it-drift för offentlig förvaltning

Publicerad

Utredaren ska bl.a. lämna förslag på mer varaktiga former för en samordnad statlig it-drift och tydliggöra de rättsliga förutsättningarna för att på ett säkert sätt kunna anlita privata leverantörer av it-drift. Utredningen ska slutredovisas senast den 31 maj 2021.

- En statlig molntjänst och samordnad it-drift kan öka effektiviteten och säkerheten i offentlig sektor, säger Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Annelie Roswall Ljunggren är för närvarande generaldirektör för Statskontoret, och har tidigare en bakgrund bl.a. som statssekreterare på Finansdepartementet.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson