Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Regeringen beslutar om lagrådsremiss rörande personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Publicerad

Regeringen beslutade den 3 oktober om lagrådsremissen Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny totalförsvarsdatalag. Totalförsvarsdatalagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2020.

Syftet med den nya lagen är att ge Totalförsvarets rekryteringsmyndighet möjlighet att i sin verksamhet behandla personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret på ett ändamålsenligt sätt samt att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks.

Den 25 maj 2018 ersatte EU:s dataskyddsförordning den svenska personuppgiftslagen, och dataskyddslagen som kompletterar dataskyddsförordningen trädde i kraft. Regeringens förslag till ny totalförsvarsdatalag innebär en modernisering av den nuvarande registerlagen liksom en anpassning till bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning. Förslaget grundar sig på totalförsvarsdatautredningens betänkande Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (SOU 2017:97).

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson