Pressmeddelande från Finansdepartementet

Georg Andrén ny landshövding i Värmlands län

Publicerad

Regeringen har utsett Georg Andrén till landshövding i Värmlands län. Georg Andréns förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Värmlands län gäller från och med den 9 december 2019 till och med den 31 januari 2025.

– Det är glädjande att Georg Andrén har tackat ja till uppdraget som landshövding i Värmlands län. Det är en mycket kompetent person med mångårig chefserfarenhet både i Sverige och internationellt. Georg Andréns breda erfarenhet från statsförvaltningen och civilsamhället kommer att vara en tillgång både för länsstyrelserna och Värmlands län, säger civilminister Lena Micko.

Georg Andrén är född 1960. Han är i dag generalsekreterare för Diakonia. Georg Andrén var mellan åren 2014 och 2017 Sveriges ambassadör i Guatemala City. Georg Andrén har tidigare innehaft chefsuppdrag på bland annat Sida, Sveriges Riksbank och Utrikesdepartementet.

Presskontakt

Sofie Rudh
Tf pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00