Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Säkerheten höjs i framtidens mobilnät

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om propositionen Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning. Förslaget innehåller regler för hur tillstånd för radioanvändning ska beviljas eller nekas och vilka krav som medföljer ett tillstånd.

Utvecklingen av digital teknik som är beroende av frekvenser måste ske under kontrollerbara former och med hög säkerhetsnivå. Även vid utbyggnaden av näten behöver säkerhetsnivån kunna möta dagens och framtidens behov. Med förslaget vill regeringen komma till rätta med eventuella säkerhetsproblem vid utbyggnad av digital infrastruktur som till exempel 5G-nätet.

Regeringen föreslår i propositionen att:

  1. En förutsättning för att få tillstånd beviljat är att det kan antas att radioanvändningen inte kommer att orsaka fara för Sveriges säkerhet.
  2. Tillstånd ska kunna förenas med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet.
  3. Det ska vara en förutsättning för att medge en överlåtelse eller uthyrning av tillstånd att radioanvändningen inte kan antas orsaka fara för Sveriges säkerhet och att förvärvaren inte tidigare fått tillståndet återkallat på grund av att denne antagits ha orsakat fara för Sveriges säkerhet.
  4. Ett tillstånd ska få återkallas och tillståndsvillkor ändras omedelbart om radioanvändningen kan antas orsaka fara för Sveriges säkerhet.
  5. Företag som har tillstånd för radio och tv ska inte omfattas av regleringen.
  6. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska få överklaga beslut som rör punkterna 1–4 till allmän förvaltningsdomstol.
  7. Det ska införas sekretessbrytande bestämmelser för att möjliggöra att Post- och telestyrelsen får nödvändigt beslutsunderlag för att fatta beslut enligt punkterna 1–4.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson