Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Morgan Johansson tar emot utredning om skydd för barn som bevittnar våld

Publicerad

Onsdagen den 12 juni överlämnar den särskilda utredaren Linn Pantzar betänkandet från Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord (Ju 2018:02) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Tid:
Plats: Lilla Pressrummet, entré från vakten vid Rödbodgatan 6, Stockholm

Medtag presslegitimation!

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Efter överlämnandet hålls en pressträff där Linn Pantzar redogör för betänkandets innehåll. Morgan Johansson finns tillgänglig för kommentarer i samband med pressträffen.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh