Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans besöker Kungl. Vetenskapsakademien

Publicerad

I morgon, fredag den 14 juni, besöker Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Kungl. Vetenskapsakademien för ett lunchsamtal om möjligheter och utmaningar inom svensk forskning.

Tid:
Plats: Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation grundad 1739 vars huvudsakliga uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Tid för intervju finns – kontakta Nora Suni.

Presskontakt

Nora Suni
Tf. pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00