Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ändring av Delmos regleringsbrev för 2019

Publicerad

Regeringen beslutade idag att ändra regleringsbrevet för myndigheten Delegationen mot segregation (Delmos) och tillföra myndigheten 11 miljoner kronor. Regeringens beslut bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Beslutet gör att Delmos nu har medel för att fortsätta sin verksamhet under 2019.

Riksdagen beslutade i december 2018 att halvera Delmos anslag för 2019 jämfört med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019. Riksdagen beslutade även att ändra i myndighetens anslag så att detta skulle användas för att avveckla myndigheten. Beslutet motiverades med att myndigheten skulle läggas ned och upphöra som myndighet den 31 december 2019.

I vårändringsbudgeten för 2019 föreslog regeringen att Delmos ska fortsätta sin verksamhet. För att myndigheten nu ska kunna fullgöra sina uppgifter behöver ytterligare medel tillföras. Regeringen beslutade därför idag att myndighetens förvaltningsanslag ska ökas med 11 miljoner kronor.

– Delmos har en viktig roll för att regeringens arbete mot segregation ska få genomslag och för uppföljningen av arbetet. Dagens beslut möjliggör att myndigheten kan fortsätta sin verksamhet. Det är därför ett glädjande beslut, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

För frågor, kontakta pressekreterare Nicole Goufas.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?