Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Proposition om fredsplikt på arbetsmarknaden

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition om utökad fredsplikt på arbetsmarknaden. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Genom regeringens förslag genomförs överenskommelsen från 2018 mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv om förändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad.

I syfte att stärka kollektivavtalets fredspliktsskapande funktion i den svenska arbetsmarknadsmodellen föreslår regeringen att medbestämmandelagen ska ändras så att arbetstagare får en längre gående fredsplikt gentemot en arbetsgivare som redan är kollektiv­avtalsbunden. Regeringen föreslår även en utökad fredsplikt för arbetsgivare och arbetstagare vid rättstvister. Efter att de föreslagna lagändringarna har genomförts kommer samma spelregler att gälla för samtliga arbetstagarorganisationer vad gäller rätten att vidta stridsåtgärder.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00