Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen besöker Delegationen mot segregation

Publicerad

Under fredagen den 26 april kommer jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, som också är minister med ansvar för arbetet mot segregation, att besöka myndigheten Delegationen mot segregation, Delmos.

Under besöket träffar Åsa Lindhagen Delmos medarbetare och får höra mer om deras arbete.

Delmos spelar en central roll för att regeringens prioriteringar i arbetet för att minska och motverka segregation ska få genomslag. Myndighetens uppdrag är att stödja och samarbeta med alla relevanta aktörer såsom andra myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällesorganisationer. Genom att bidra till kunskapsutveckling samt samverkan och samordning av insatser är tanken att Delmos ska bidra till bättre och mer långsiktiga resultat av arbetet mot segregation.

Bakgrund

Delmos inrättades den 1 januari 2018.

Riksdagen beslutade att halvera Delmos förvaltningsanslag för 2019 jämfört med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019. Riksdagen beslutade också att ändra så att anslaget ska användas för Delmos förvaltningsutgifter i syfte att avveckla myndigheten. Beslutet motiverades med att myndigheten ska läggas ned och upphöra som myndighet den 31 december 2019.

I vårändringsbudgeten för 2019 föreslog dock regeringen att myndigheten ska fortsätta sin verksamhet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. För att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter behöver ytterligare medel tillföras. Regeringen föreslår därför i vårändringsbudgeten att anslaget ska öka med 11 miljoner kr för 2019.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?