Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

EU-minister Hans Dahlgren närvarar vid ministerrådsmöte i Allmänna rådet i Bryssel

Publicerad

Den 19 mars reser EU-minister Hans Dahlgren till Bryssel för ministerrådsmöte i Allmänna rådet.

Vid mötet kommer EU-ministrarna bland annat att diskutera den fleråriga budgetramen (MFF) för 2021-2027 samt resonera kring utkastet till slutsatser inför Europeiska rådets möte den 21-22 mars där frågor som jobb, tillväxt och konkurrenskraft, klimat och desinformation står på dagordningen.

Vidare skall ministrarna besluta om EU:s förmedlemsskapsstöd (IPA III) där tydligt fokus ligger på de grundläggande reformerna i utvidgningsprocessen. Allmänna rådet möts också i artikel 50-sammansättning där ministrarna ska förbereda Europeiska rådets hantering den 21 mars av brexitprocessen.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00