Utrikesminister Margot Wallström till EU:s utrikesråd i Bryssel

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesministermöte (FAC) den 18 februari i Bryssel.

Vid mötet kommer situationen i Ukraina och Syrien samt utvecklingen på Afrikas Horn diskuteras. Mötet avslutas med en lunch där situationen i Venezuela kommer behandlas.

Kontakt