Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Utredning om styrning för statliga lärosäten lämnar betänkande

Publicerad

Fredag den 1 februari överlämnar Styr- och resursutredningen sitt betänkande till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Därefter har utredningen en pressträff och presenterar sina förslag.

Tid:
Plats: Lilla pressrummet. Observera nya lokaler. Entré från vakten vid Rödbodgatan 6.

Regeringens särskilda utredare Pam Fredman har haft i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning. Nu lämnas förslag för styrningen för de statliga lärosätena.
 
Ta med presslegitimation. Välkomna!

Presskontakt

Lars Olof Mikaelsson
Huvudsekreterare
Telefon 08-405 25 99
e-post till Lars Olof Mikaelsson