Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström tar emot utredning om tolktjänster

Publicerad

Tisdag den 11 december överlämnar Tolkutredningen sitt betänkande ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström vid en pressträff.

Tid:
Plats: Lilla pressrummet. Observera nya lokaler. Entré från vakten vid Rödbodgatan 6.

Regeringens särskilda utredare Gunnar Holmgren har haft i uppdrag att göra en översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar samt den offentliga sektorns användning av tolkar. I uppdraget ingick även att lämna förslag på ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system för att samhällets nuvarande och framtida behov av tolktjänster ska tillgodoses.

Ta med presslegitimation. Välkomna!

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00