Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kustbevakningen fortsätter att stödja Frontex

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Kustbevakningen fortsatt mandat att delta i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex insatser på Medelhavet. Beslutet medför att Kustbevakningen kan ställa sina resurser till Frontex förfogande fram till slutet av 2020.

I april 2015 fick Kustbevakningen ett bemyndigande av regeringen att delta i Frontex insatser på Medelhavet med fartyg, båtar, flygplan och personal. Kustbevakningens bemyndigande har förlängts vid tre tillfällen och upphör att gälla vid utgången av 2018. Under de perioder som Kustbevakningen har deltagit i Frontex insatser har myndigheten räddat över 13 000 nödställda människor från sjöodugliga båtar på Medelhavet.

Nu har regeringen fattat beslut att Kustbevakningen fortsatt får ställa sina resurser till förfogande för deltagande i Frontex insatser på Medelhavet från den 1 januari 2019 till den 31 december 2020.

Kustbevakningen måste ta nödvändig hänsyn till nationell verksamhet och beredskap och myndighetens insatser på Medelhavet ska finansieras av Frontex i den utsträckning det är möjligt enligt EU:s regelverk.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00