Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Veckovisa samordningsmöten på Socialdepartementet med anledning av värmen och bränderna

Publicerad

Idag, torsdag den 26 juli, ägde ett möte rum på Socialdepartementet med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet var att få en uppdaterad lägesbild av myndigheternas arbete samt information om situationen i svensk vård och omsorg med anledning av värmen och bränderna. Samordningsmöten kommer att hållas veckovis så länge den aktuella situationen kvarstår.

– Den extrema värmen påverkar äldre människor extra mycket. Det viktiga nu är att vi tillsammans med myndigheterna följer utvecklingen och har en tät dialog. Samtidigt vill jag ge alla de som arbetar inom hemtjänsten och på äldreboenden en stor eloge för sitt fantastiska arbete i dessa påfrestande tider, säger äldreminister Lena Hallengren.

– Vården står väl rustad för de hälsoeffekter som värmen har på befolkningen. Samtidigt vet vi att läget kan svänga snabbt, inte minst om bränderna rör sig mot tätbefolkade områden. Därför är det viktigt att alla nationella aktörer agerar gemensamt och samordnat, säger socialminister Annika Strandhäll.

I fredags, den 20 juli, hölls ett första möte, men från och med torsdagen blir det veckovisa samordningsmöten på Socialdepartementet med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting. Utöver dessa möten sker en löpande kontakt mellan regeringskansliet, myndigheterna och SKL. 

Värmens hälsoeffekter

Värmebölja kan leda till olika problem för människors hälsa. Att exponeras för värme medför olika risker för olika individer. Riskgrupper är framförallt äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som tar vissa mediciner som påverkar kroppens förmåga att anpassa kroppsvärme och vätskebalans, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Presskontakt

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon 072-450 41 85
e-post till Jakob Andersson
Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Lena Hallengren på sociala medier