Heléne Fritzon har entledigats, Migrationsminister och biträdande justitieminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Heléne Fritzon till Luxemburg för ministerrådsmöte

Publicerad

Den 4 och 5 juni besöker migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon Luxemburg för att delta på rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF). På mötet deltar EU-ländernas justitie-, migrations- och inrikesministrar.

Under mötet kommer migrations- och gränsfrågor att diskuteras och deltagarna kommer att få en lägesrapport över den aktuella situationen inom EU. Under mötet kommer det också att föras diskussioner om frågor som bland annat rör familjerätt och regler för varor.  

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00