Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny lag ökar möjligheterna till kamerabevakning

Publicerad

Regeringen föreslår en ny kamerabevakningslag. Fler slipper tillståndskravet och det blir lättare för till exempel polisen och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning.

Med den nya lagen ökar möjligheterna att använda kamerabevakning på platser där det finns problem med brottslighet och ordningsstörningar. Bland annat ska Polismyndigheten och kommuner enklare och snabbare kunna söka och få tillstånd till kamerabevakning för att bekämpa brott och öka tryggheten på offentliga platser. Det blir också lättare att få tillstånd till kamerabevakning på tåg och stationer och vid sjukhus.

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får dessutom möjlighet att under tre månader använda kamerabevakning utan tillstånd, för att till exempel motverka terrorbrott, grov våldsbrottslighet och narkotikahandel. I dag får myndigheterna bara kamerabevaka utan tillstånd i en månad.

Lagförslaget innebär att det även fortsättningsvis kommer att krävas tillstånd till kamerabevakning för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse, till exempel skolor, sjukvård och kollektivtrafik.

Färre omfattas av tillståndskravet

Förslaget innebär att kamerabevakning av till exempel butiker, köpcentrum, medieredaktioner och religiösa samfunds lokaler blir tillståndsfri. Tillstånd kommer inte heller längre att krävas vid bevakning i samband med jakt eller inom skogs- och jordbruk. Den personliga integriteten skyddas i stället av reglerna i EU:s nya dataskyddsförordning.

Datainspektionen föreslås bli ensam tillsynsmyndighet, något som förväntas skapa en mer enhetlig tillämpning av reglerna runt om i landet och leda till effektivare tillsyn.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och ska nu granskas av Lagrådet.

Ytterligare åtgärder

Regeringen tillsatte i december 2017 en utredning som ska föreslå ytterligare förenklingar för de brottsbekämpande myndigheternas kamerabevakning. Utgångspunkten är att tillståndskravet ska tas bort och i första hand ersättas av en anmälningsplikt. I uppdraget ingår även att analysera om kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer bör förenklas ytterligare. Utredningen ska redovisas senast den 15 augusti 2018 beträffande brottsbekämpande myndigheters kameraövervakning och senast den 15 februari 2019 beträffande allmänna transportmedel och stationer.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh