Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen vill effektivisera handläggningen av stora brottmål

Publicerad

Rättsväsendet ställs inför allt svårare utmaningar vid hanteringen av stora förundersökningar och brottmål. Regeringen ger därför en pågående utredning ett tilläggsuppdrag att lämna konkreta förslag på hur hanteringen av stora brottmål kan effektiviseras och moderniseras.

– Vi bör vidta åtgärder som kan begränsa de största brottmålens omfattning och samtidigt ge utrymme för effektiva och rättssäkra förundersökningar och förberedelser av brottmål. Det skulle vara till fördel för alla inblandade, inte minst brottsoffren, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Stora brottmål präglas av att det finns många misstänkta, brottsoffer och vittnen. Målen omfattar ofta många brott och en stor mängd analys- och bevismaterial. Stora brottmål och utdragna handläggningstider leder till sämre bevisläge, längre häktningstider och högre kostnader för rättsväsendet. Den sittande Utredningen om processrätt och stora brottmål ges nu i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att bättre kunna hantera dessa mål.

Utredningen, som leds av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, ska bland annat ta ställning till om parterna i ett mål bör få ett större inflytande under förundersökningen och under förberedelsen av brottmålet. Dessutom ska utredningen se över om det bör införas utökade möjligheter till skriftliga inslag i domstolens prövning av brottmål, bland annat genom att se över möjligheterna att avgöra mål utan huvudförhandling i domstol.

Utredningen ska redovisa det nya uppdraget senast den 9 maj 2019. Det ursprungliga uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 7 december 2017 (dir. 2016:31).

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh