Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern till Bryssel

Publicerad

Torsdagen den 30 november deltar närings- och innovationsminister Mikael Damberg på Konkurrenskraftsrådets möte i Bryssel. På dagordningen står europeisk industripolitik och beslut om den Digitala portalen, en plattform för att hjälpa företag och medborgare inom EU att få korrekt information om regler och problemlösningstjänster på EU:s inre marknad.

Genom Digitala portalen ska man också kunna genomföra administrativa förfaranden elektroniskt och från en annan medlemsstat, till exempel ansöka om personbevis, registrera ett fordon eller registrera ett företag.

– Den digitala portalen kan bli ett viktigt verktyg för att främja handel och underlätta gränsöverskridande aktiviteter för både människor och företag. Inom industripolitiken ska Sverige föra fram behovet av fokus på innovation för att hantera samhällsutmaningar och ökad konkurrenskraft, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

I samband med resan kommer närings- och innovationsministern också att träffa styrelsen för den europeiska läkemedelsorganisationen EFPIA som representerar 1 900 läkemedelsföretag i Europa. Regeringen genomför just nu omfattande insatser för att stärka Sverige inom life science området.

– Sverige är ett ledande life science land och vi ska fortsätta stärka vår attraktivitet för företag att vilja forska och producera läkemedel här. Sverige måste vara på tårna, inte minst med tanke på de effekter som Brexit kan tänkas få för EU:s läkemedelsföretag, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00