Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kapningsbrottet utvidgas och moderniseras

Publicerad

I dag har regeringen beslutat en lagrådsremiss med förslag på att utvidga och modernisera kapningsbrottet. Den som använder tekniska hjälpmedel för att ta kontroll över till exempel ett flygplan eller ett tåg ska kunna bli dömd för kapningsbrott. Det föreslås också att lätta lastbilar ska ingå i kapningsbrottet.

– Kapning är ett mycket allvarligt brott och har inte sällan samband med terrorism. Nu går vi längre än vad som krävs internationellt och stärker och moderniserar lagstiftningen på området, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att Sverige ska tillträda två FN-överenskommelser om brott mot den civila luftfarten. I samband med detta föreslås att kapningsbrottet utvidgas till att omfatta kapning av luftfartyg eller andra transportmedel med tekniska hjälpmedel, som till exempel en dator. Risken för allvarliga skador kan i de fallen vara lika stor som i de fall där våld eller hot används.

Mot bakgrund av den senaste tidens attentat på allmänna platser i Europa och Sverige föreslår regeringen också att lätta lastbilar ska ingå bland de transportmedel som kapningsbrottet omfattar. Det här innebär att kapning av en lätt lastbil kan utgöra terroristbrott om brottet begås med terrorismsyfte.

Lagrådsremiss: En utvidgning av kapningsbrottet

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh