Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Långsiktig satsning för ett Sverige som håller ihop

Publicerad

Regeringen kommer att genomföra en långsiktig satsning på socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden. Totalt satsar regeringen därför 500 miljoner i budgetpropositionen för 2018 dessa kommuner och områden. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

– Stora klyftor leder till ökad otrygghet och är inte bra för ett land. Vi har en segregation inom våra städer och för stora klyftor mellan stad och land. Detta ska vi ändra på och därför är denna satsning viktig, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Regeringen vill med satsningen stärka kommunernas eget arbete för att förbättra förutsättningarna i de områden som har störst behov.

– Det finns områden i Sverige som har stora utmaningar, som hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låga skolresultat. Den här situationen kan inte accepteras och därför gör regeringen denna satsning. Oavsett var man bor i Sverige, ska man ha goda möjligheter att utvecklas och vara delaktig i samhällslivet – det är den svenska modellen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen kommer att satsa 500 miljoner kronor 2018, 1 500 miljoner 2019 och 2 500 miljoner kronor från och med 2020.

Presskontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00