Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Ibrahim Baylan besöker politikerveckan i Järva

Publicerad

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan besöker politikerveckan i morgon, onsdag den 14 juni.

12.30-13.15 Besök hos Sociala insatsgruppen 
Adress: Tisslingeplan 48, Tensta.

Sociala insatsgrupper är en samverkansplattform som syftar till att erbjuda ett samlat och individanpassat stöd. Samverkansplattformen kan involvera aktörer både från stadsdelsförvaltning, andra myndigheter och från civilsamhället. Grupperna är ett stöd för den som vill påbörja ett liv utan kriminalitet. De hjälper folk i kontakten med exempelvis socialtjänst, arbetsförmedling, jobbtorg, kriminalvård, beroendemottagning mm.

15.40-16.30 Besök på politikerveckan i Järva.

Politikerveckan i Järva 2017 arrangeras av en den ideella föreningen the Global Village. Syftet med Politikerveckan i Järva är bland annat att samla politiken och medborgarna för att motverka utanförskapet i förorterna, skapa förutsättningar för boende att engagera sig i politiken samt att sätta lokalinvånarnas frågor på den politiska agendan.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00