Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Handslag om digitalisering och geofencing

Publicerad · Uppdaterad

Infrastrukturminister Anna Johansson samlade idag bransch, kommuner och myndigheter till ett uppföljande möte om åtgärder för att försvåra att tunga fordon används i terrordåd. Mötet resulterade i ett handslag med Scania, Volvokoncernen, Volvo Cars, Stockholm stad, Göteborgs stad och Trafikverket om att gemensamt ta krafttag kring digitala lösningar. Ett första steg är demonstrationer av geofencing redan under 2018.

Efter terrorattacken i centrala Stockholm i april samlade infrastruktur Anna Johansson företrädare för transportbranschen, fackliga organisationer, kommuner och berörda myndigheter för att hitta lösningar som kan försvåra att tunga fordon kapas och används i terrordåd.

– Engagemanget från branschen och kommunerna har varit stort. Många aktörer har tagit fram och delat med sig av en rad möjliga åtgärder att arbeta vidare med för att försvåra att tunga fordon används i terrordåd, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Geofencing är en teknisk lösning som kan möjliggöra att endast tillåtna fordon kan köra inom ett geografiskt område. Teknik som geofencing kan användas för att effektivisera transporter, begränsa hastigheter, minska växthusgasutsläpp, minska trafikbuller, förbättra utomhusluften och öka trafiksäkerheten. Det är angeläget att främja utvecklingen av digitala innovationer som kan bidra till att nå uppställda mål för transportpolitiken.

– Jag är glad att idag kunna berätta att vi gemensamt går vidare med utveckling av tekniken kring geofencing. Detta är ännu ett exempel på svensk innovationskraft, där tekniska lösningar utvecklas i samverkan mellan myndigheter, kommuner och industri och bidrar till att både lösa samhällsproblem och stärka svensk konkurrenskraft, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Scania, Volvokoncernen, Volvo Cars, Stockholm stad, Göteborgs stad och Trafikverket kommer gemensamt att kraftsamla kring hur man gemensamt kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Ett första steg är att påbörja ett arbete som leder till att demonstrationer med geofencing blir verklighet redan under 2018. En gemensam styrgrupp för detta arbete kommer att bildas. Trafikverket kommer att sammankalla och leda styrgruppens arbete.

Regeringen har idag också beslutat att ge Trafikanalys i uppdrag att undersöka vilka alternativa lösningar som finns för att transportera gods på ett säkert och miljöanpassat sätt. Trafikanalys ska föreslå åtgärder för säker användning av tunga fordon i urbana miljöer. De ska också ta fram förslag på hur användningen av alternativa transportlösningar kan stimuleras.

Delar av uppdraget till Trafikanalys ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2017. Slutredovisningen ska ske senaste 15 mars 2018.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00