Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Att se och utveckla kompetens i fokus på Nationella innovationsrådets möte

Publicerad · Uppdaterad

Digitalisering, automatisering och ett samhälle i snabb förändring medför ökade krav på utbildningssystemen och synen på kompetens. Statsminister Stefan Löfven betonar vikten av en proaktiv politik som främjar lärande och ett innovativt förhållningssätt. Därför tas frågan om livslångt lärande och möjligheten att se och bygga kompetens upp på Nationella innovationsrådets möte idag.

 • Wille Birksten och Stefan Löfven sitter bredvid varandra.

  Wille Birksten och statsminister Stefan Löfven under Innovationsrådets möte.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Barbara Ubaldi.

  Barbara Ubaldi från OECD var inbjuden till mötet för att tala om öppna data.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Ola Asplund.

  Ola Asplund, senior advisor, IF Metall är ledamot i Innovationsrådet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Martin Lundstedt, Anna E, senior advisor, IF Metallkström och Darja Isaksson.

  Martin Lundstedt, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Darja Isaksson.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Karl-Henrik Sundström, Mikael Damberg och Martin Lundstedt står vid ett bord.

  Karl-Henrik Sundström, näringsminister Mikael Damberg och Martin Lundstedt i samband med Innovationsrådets möte.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Behovet av att förnya utbildningssystemet med ett utbildningsutbud anpassat för att ge möjlighet till kontinuerlig fortbildning och uppdatering av kunskap för yrkesverksamma är stort och förutses öka i takt med digitaliseringen. Ökad rörlighet med flera jobbyten under livet och en stor migration innebär också ökade behov av att kunna synliggöra, komplettera och kommunicera kompetens. Detta är nödvändigt för att samhället ska kunna möta de utmaningar och ta vara på de möjligheter som följer av automatisering, digitalisering och andra förändringar i samhället. Grunden för det innovativa samhället är ett kontinuerligt lärande.

– Sverige har ett starkt behov av att utveckla synen på kompetens och lärande. Idag finns 100 000 lediga jobb som inte hittar sin arbetskraft trots att kompetenta människor söker jobb. Det har vi inte råd med. Människors kompetens behöver bli synlig, kunna fyllas på och måste tas till vara, säger statsminister Stefan Löfven.

I diskussionen på Innovationsrådets möte lyfts bland annat betydelsen av att utveckla synen på kompetens och förmågan att se kompetens oavsett hur och var den förvärvats. En viktig fråga är hur vi säkrar att system för matchning och kompetens och kan kommunicera med varandra.

– Vi behöver se till att synliggöra och utveckla kompetensen hos dem som i dag står utanför arbetsmarknaden eller behöver byta jobb. Idag diskuterar vi dessa frågor på Innovationsrådet och därefter kommer jag tillsammans med ansvariga statsråd, parterna och andra intressenter att ta frågan vidare, avslutar statsminister Stefan Löfven.

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson med ansvar för forskning och utbildning deltar såsom permanent medlem i rådet, medan statsråden Anna Ekström och Ylva Johansson särskilt inbjudits att medverka vid denna diskussion.

Andra frågor som diskuteras på mötet är omställningen till ett fossilfritt välfärdsland och hur vi ska ta tillvara de möjligheter till utveckling och innovation som tillgången till så kallad Öppna data innebär.  

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00