Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Första steget i en stor förändring av vården

Publicerad · Uppdaterad

Under torsdagen utsåg regeringen Anna Nergårdh, tidigare chefsläkare på Stockholms läns landsting, till ny särskild utredare med ansvar att leda arbetet med att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården.

Tillsättningen av Anna Nergårdh är ett första steg i en stor system- och strukturförändring av hälso- och sjukvården som följer delar av förslagen presenterade i Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård. Utredningen pekade bland annat på att det behövs en omfattande strukturreform där primärvården blir den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården. Sverige har idag en primärvård som, jämfört med sjukhusvården, är betydligt svagare än i flertalet jämförbara länder.

- En starkare primärvård innebär att vården kommer närmare och blir mer tillgänglig. Det är inte rimligt att många idag har som enda val att åka till en akutmottagning på ett sjukhus när man behöver hjälp. Det här arbetet kommer att ta tid, men svensk vård behöver ställas om, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström

Anna Nergårdh får i uppdrag att i ett första steg ta vidare och närmare analysera några av de förslag som Effektiv vård har lämnat, bland annat kring ett nationellt utformat uppdrag för primärvården och en förändrad vårdgaranti. Vidare ska hon i dialog med berörda parter och aktörer utarbeta en nationell plan där primärvården är utgångspunkten för en ökad närhet till patienten. Arbetet med att ställa om vårdens resurser för att stärka primärvården kommer att vara långsiktigt, och en stor del av arbetet kommer att ligga på landstingen.

Utredningsuppdraget sträcker sig till 31 mars 2019, men med delredovisningar i juni 2017 och juni 2018.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00