Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag om nya regler för hur de sociala trygghetssystemen ska samordnas inom EU

Publicerad

I onsdags presenterade Europeiska kommissionen ett förslag om att ändra EU:s regelverk som samordnar de sociala trygghetssystemen. Förslaget kommer nu att analyseras vidare inom Regeringskansliet och av berörda myndigheter.

Socialförsäkringen och den sociala tryggheten är en nationell angelägenhet i EU. Men i ett internationellt sammanhang, och i synnerhet inom EU, finns behov av gemensamma regler när personer flyttar mellan olika länder så att de till exempel inte förlorar intjänad pension, lättare får tillgång till sjukvård och i vissa fall kan få en förmån utbetald även när de befinner sig i ett annat medlemsland. Förslaget till revidering av förordning 883/2004 syftar till att på ett mer tidsenligt sätt reglera hur olika sociala trygghetsförmåner samordnas. Med social trygghet avses socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och hälso- och sjukvård.

Regeringens utgångspunkt är att regelverket för samordning av de sociala trygghetssystemen är en förutsättning för att den fria rörligheten ska fungera i Europa. Det är också viktigt att unionsrätten utvecklas och moderniseras i takt med den övriga samhällsutvecklingen. Samordningen av de sociala trygghetssystemen ska vara effektiv och inte utgöra hinder för den fria rörligheten för personer, dock utan att det innebär en harmonisering av medlemsstaternas olika trygghetssystem.

- Det är viktigt att Europa ser värdet av starka sociala trygghetssystem. Det nationella trygghetssystemen måste bygga på varje medlemsstats unika förutsättningar och det är därför det är viktigt med ett modernt regelverk som gör att de kan samordnas mellan länder. I grund och botten handlar det om att skapa goda förutsättningar för tillväxt, utveckling och samhällen som håller ihop, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Förslagen berör olika delar av våra sociala trygghetssystem och syftet är att uppnå en bättre och mer ändamålsenlig samordning av olika typer av förmåner. Förslagen behöver nu analyseras inom Regeringskansliet och berörda myndigheter. Förhandlingar kommer inledas i början av nästa år.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Tf. Presskontakt hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00