Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson till ministerrådsmöte i Luxemburg

Publicerad

Torsdagen den 13 oktober deltar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid EU:s ministerrådsmöte för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) i Luxemburg.

På dagordningen finns en riktlinjedebatt om EU-kommissionens initiativ En ny kompetensagenda för Europa. Den nya kompetensagendan är högt prioriterad i EU-kommissionens arbetsprogram för 2016. Målet är en delad vision om kompetens som nyckeln till hållbara arbetstillfällen, tillväxt och konkurrenskraft. Den svenska regeringen välkomnar kompetensagendan och ambitionen att stärka enskilda individers utveckling, kompetens och anställbarhet och samhällets konkurrenskraft.

Ministrarna väntas på rådsmötet även behandla ett gemensamt yttrande från Sysselsättningskommittén och Kommittén för social trygghet angående EU-kommissionens initiativ om inrättandet av en så kallad pelare för sociala rättigheter. Initiativet är en del av fördjupningen av den ekonomiska och monetära unionen. Pelaren ska kunna vägleda politiken på ett antal områden som är av avgörande betydelse för rättvisa och väl fungerande arbetsmarknader och välfärdssystem i de EU-länder som deltar och fungera som en referensram inom sysselsättnings- och socialpolitiken.

Ordförandeskapet och EU-kommissionen väntas även presentera en lägesrapport om deras gemensamma uttalande om en nystart för den sociala dialogen. Regeringen ser positivt på den sociala dialogen som ett sätt att utveckla lösningar på för parterna viktiga områden.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00