Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Effektivare terrorismbekämpning på remiss

Publicerad

I dag, onsdagen den 31 augusti, är det ett år sedan regeringen beslutade om den svenska strategin mot terrorism. Flera av åtgärderna har genomförts. Nu föreslås att hanteringen av information och behandlingen av personuppgifter ska kunna delas elektroniskt inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning.

– Det är av stor vikt att Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt har rätt verktyg för att så effektivt som möjligt göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen, säger inrikesminister Anders Ygeman.

En bokstavsutredare har i en departementspromemoria föreslagit att informations­utbytet inom NCT-samarbetet bör effektiviseras genom att de samarbetande myndigheterna ges möjlighet att elektroniskt dela sådana uppgifter som behövs för att de tillsammans ska kunna göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen. Detta innebär effektivitetsvinster både för myndigheternas egna verksamheter och för NCT-samar­betet i sig. Dessa förslag skickas nu på remiss till mitten på december.

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) har till uppgift att göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen på kort och lång sikt. Denna verksamhet måste kunna bedrivas effektivt. Modern teknik ökar möjligheterna för myndigheterna att skapa överblick och samordning i arbetet och att utnyttja tillgänglig information på ett effektivt sätt. Det är angeläget att dessa möjligheter kan utnyttjas på bästa sätt.

Ds 2016:31 Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00