Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson till ministerrådsmöte i Luxemburg

Publicerad

Torsdagen den 16 juni deltar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid EU:s ministerrådsmöte för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) i Luxemburg.

Vid mötet kommer ministerrådet att få ta del av en lägesrapport kring EU-kommissionens förslag till reviderat utstationeringsdirektiv. Förslaget, som presenterades i mars 2016, handlar om ändringar av de regler som gäller när en arbetstagare i ett EU-land under en begränsad period arbetar i en annan medlemsstat. Regeringen vill att lika lön och andra ersättningar, inte bara minimilön, ska gälla för arbetstagare som jobbar tillfälligt i Sverige. Detta är en viktig fråga för den svenska regeringen som tillsammans med flera andra länder drivit på för att få till stånd en ändring av direktivet.

På dagordningen finns också en riktlinjedebatt om genomförandet av medlemsstaternas sysselsättningspolitik inom den europeiska planeringsterminen 2016. Ministerrådet väntas även godkänna utkast till rådets rekommendationer om 2016 års nationella reformprogram för varje medlemsstat samt anta rådsslutsatser om en ny start för en stark social dialog. EU-kommissionen väntas också presentera sitt förslag till en ny agenda för kompetens för Europa.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00