Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag till ny straffbestämmelse om deltagande i en väpnad konflikt för en terroristorganisation

Publicerad

Nu föreslås en ny straffbestämmelse om deltagande i stridsrelaterad verksamhet i en väpnad konflikt utomlands till stöd för en terroristorganisation. Förslaget överlämnades i dag, onsdagen den 15 juni, till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslaget, som presenteras i betänkandet Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40), syftar till att förebygga och förhindra terrorism.

Utredningen konstaterar att den som deltar i en väpnad konflikt utomlands för en terroristorganisation redan i dag kan bestraffas i mycket stor utsträckning. Samtidigt finns det typer av deltagande som i dag inte är kriminaliserat. Exempel är materielvård, transport och underhåll eller matlagning som bidrar till organisationens förmåga att delta i en väpnad konflikt och begå allvarliga brott. Mot den bakgrunden lämnar utredningen förslag till en utvidgning av det straffbara området.

– Det är fullständigt oacceptabelt att svenska medborgare reser utomlands och strider för terroristorganisationer. Nu föreslås det att det straffbara området utvidgas när man deltar i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation. Det fortsatta arbetet med detta förslag har hög prioritet för regeringen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredningen har också övervägt om straffbestämmelsen om olovlig värvning bör förändras, samt om det finns ett behov av lagändringar för att Sverige ska kunna tillträda två FN-konventioner på terrorismområdet.

Utredningen föreslår bland annat följande:

  • En ny straffbestämmelse om deltagande i stridsrelaterad verksamhet i en väpnad konflikt utomlands till stöd för en terroristorganisation.
  • En utvidgning av straffansvaret för resor i terrorismsyfte, finansiering av sådana resor och rekrytering till deltagande i stridsrelaterad verksamhet. En utvidgning av straffansvaret för olovlig värvning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

SOU 2016:40 Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00