Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Proposition mot missbruk av svenska pass

Publicerad

Regeringen har i dag, torsdagen den 7 januari, beslutat om åtgärder mot missbruk av svenska pass. Propositionen föreslår att lagändringen ska träda i kraft den 15 april 2016.

– Allt för många pass är försvunna, stulna eller borttappade trots att de är giltiga. De här lagförändringarna är viktiga steg på vägen för att minska missbruket av svenska pass och risken att giltiga pass hamnar i fel händer, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Propositionen som överlämnas till riksdagen innehåller bland annat följande förslag:

  • att svenska medborgare som huvudregel ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.
  • att det vanliga passet som huvudregel ska återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren.
  • att giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år ska sänkas till tre år.

År 2013 var 177 000 svenska pass, 195 000 danska, 44 000 finska, 140 000 norska och 477 000 tyska pass försvunna, stulna eller borttappade.

– Vi ser att risken att svenska pass missbrukas och säljs är allt för stor. De nya lagförslagen skulle kraftigt begränsa antalet giltiga pass som hamnar på avvägar, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Prop. 2015/16:81 Missbruk av svenska pass

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00